İlk Hece Modeli

Sürekli Aile Eğitim Programları Uygulayan Model Kurum
“Aile eğitimleri olmazsa olmazımız…”
Amacımız ailelerimizin öğretmenlik ya da eğitmenlik rolünü üstlenmeleri değil, bilinç, bilgi ve beceri düzeylerini artırarak tüm ortamlarda çocuklarıyla sağlıklı etkileşim kurmalarını sağlamaktır. Her ay farklı konularla haftada 1 saat olmak üzere 4 haftalık aile eğitim programları sunmaktayız. Örneğin; olumlu davranışsak destek, gelişimsel destek, çalışma becerisi ve alışkanlığı kazandırma gibi. Unutmayınız ki, “Aile eğitim programlarımız sayesinde öğrencilerimizin performans ilerlemeleri maksimum düzeye ulaşmakta, aynı zamanda okulumuzdaki programla ev arasında tutarlılık oluşmaktadır.