İlk Hece Modeli

Nezaket Atölyesinde Sosyal Beceri Desteği
“Kişiliğin oluştuğu dönemde, geleceğe yön verebilecek, minik hanımefendilerle ve minik beyefendilerle çalıştığımızın farkındayız.”
  • Nerede nasıl davranmalıyım, Arkadaşlarıma nasıl davranmalıyım?
  • Öz bakım becerilerinde nezaket kuralları
  • Değerler eğitimi
  • Öfke kontrolü, problem çözme
  • Kendini ifade etme, iletişimi başlatabilme ve paylaşma

Kızgınlıkla başa çıkabilme gibi sosyal becerileri kazandırmak için nezaket atölyemizde drama, demonstrasyon, kendini izleme tekniklerini kullanarak öğrencilerimizin kendini değerlendirme ve olumlu davranışlar geliştirebilme sürecini sağlıyoruz. Nezaket atölyemizin dışında diğer ortamlarda öğrencilerimize kazandıkları sosyal becerileri sürdürülebilmeleri için sürekli dönütler vererek bu becerilerin genellenmesini sağlıyoruz.