İlk Hece Modeli

Çoklu Uygulamalar Merkezi
“Tek bir yaklaşımın değil, Bilimsel ve zengin yaklaşımların kullanıldığı uygulama merkezi”
İlk Hece Anaokulu, sarmal olarak öğrenme yaklaşımlarıyla; keşfeden, araştıran, sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kurarak basit deneyler yapabilen, sınıflayan, organize olarak gözlemler yapabilen, dikkat ve çalışma becerileri ile öğrenmeye hazırlık becerilerini kazanabilen, iletişim ve sosyal becerilerinin farkında olarak kendini düzenleyebilen, tüm gelişim alanlarında öğrencilerinin farkındalığını artırır.