İlk Hece Modeli

Anadilin Yanında İngilizceyi Edindiren Çift Dilli Yaklaşım
“Aile desteğinin yanında uzmanlarından dil ve iletişim becerilerini öğretmiyoruz, aksine edindiriyoruz” (edinmek doğal yollarla, öğretmek yapılandırılmış yollarla olur.)”
Okul öncesi ve çocuk gelişimi öğretmenlerimizle Türkçe dil becerilerini, “Native Speakers”/ Uluslararası anadili İngilizce olan yabancı dil öğretmenlerimizle İngilizce dil becerilerini destekliyoruz. Her sınıfta öğrencilerimiz iki dilli yaklaşımla iki öğretmenimiz tarafından çift dilin kullanımını yaşayarak hem Türkçeyi, hem de İngilizceyi günlük yaşamlarında etkili kullanabileceklerdir.